Inhoudskaarten SLO het jonge kind


Op deze pagina staan de inhoudskaarten met mogelijke aanbodsdoelen die het SLO heeft ontwikkelt voor de kleuterfase.


Rekenen wiskunde 


Taal: deze kaart is nog in ontwikkeling 


Kunstzinnige oriëntatie


Orientatie op jezelf en de wereld 


Sociaal emotional 


Digitale geletterdheid


Bewegingsonderwijs