Inhoudskaarten SLO het jonge kind


Op deze pagina staan de inhoudskaarten met mogelijke aanbodsdoelen die het SLO heeft ontwikkelt voor de kleuterfase.


Rekenen wiskunde 


Taal


Kunstzinnige oriëntatie


Orientatie op jezelf en de wereld 


Sociaal emotional 


Digitale geletterdheid


Bewegingsonderwijs