Staal groep 4: Pasen


Het klankgroepenwoord: dictee voor twee kaartjes


Paaseieren zoeken:


Staal groep 4 bewegend leren: thema Pasen


Staal groep 4: woorden sorteren thema Pasen


Staal: Paasdictee voor groep 3 en 4