NRO-verbindingsprijs 2019


Voor de opleiding Cultuurbegeleider heb ik onderzoek gedaan naar "Hoe beeldend vormen kan bijdragen aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en de schrijfvoorwaarden".

Voor mijn meesterproef heb ik ook het huidige schrijfonderwijs in groep 3  onder de loep genomen en stel ik enkele verbeterpunten voor.

Met mijn meesterproef won ik de NRO-verbindingsprijs voor leraren in 2019.

 

Foto: Edwin Weers 


Dick Schermer van het Platform voor Handschriftontwikkeling schreef een samenvatting van mijn meesterproef.