Als er 100 dieren op de wereld waren

Gepubliceerd op 18 oktober 2023 om 10:07

Op de aarde leven meer dan 20 triljoen dieren. Dat zijn zoveel dieren bij elkaar, dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Er zijn veel overeenkomsten tussen de verschillende diersoorten, maar ook veel verschillen. In het boek "Als er 100 dieren op de wereld waren" van Miranda Smith, wordt de biodiversiteit op begrijpelijke wijze uitgelegd aan kinderen. Op elke dubbele pagina wordt antwoord gegeven op een vraag, waarbij telkens wordt uitgegaan van de stelling dat er slechts 100 dieren op aarde zijn. Stel dat er 100 dieren op de wereld waren, waar zouden zij dan leven? Stel dat er 100 huisdieren op de wereld waren, welke dieren zouden dat dan zijn? Stel dat er 100 gewervelden dieren op de wereld waren, hoeveel zoogdieren zouden er dan zijn? Door telkens uit te gaan van een vast honderdtal, blijft het boek begrijpelijk voor kinderen en ontwikkelen zij gevoel voor verhoudingen.

"Als er 100 dieren op de wereld waren" is een perfect boek om kinderen te leren werken met percentages. Nieuwe informatie beklijft beter wanneer deze in samenhang wordt aangeboden, waardoor nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt. Dit boek biedt veel mogelijkheden om verbanden te leggen tussen de rekenles, een les begrijpen lezen en natuurlijk wereldoriëntatie. De kinderen kunnen bijvoorbeeld de informatie die zij lezen in dit boek, verwerken in een cirkeldiagram.

 

"Als er 100 dieren op de wereld waren" is verschenen bij uitgeverij Fontein en is het tweede deel in de reeks "Als er 100 waren". In het eerste deel worden vragen beantwoord over mensen en dit deel wordt op aansprekende wijze het dierenrijk bestudeerd. "Als er 100 dieren op de wereld waren" is een informatief boek met aantrekkelijke prenten van Adam Cushley. In het boek wordt ingegaan op aansprekende vragen, maar wordt ook dieper ingegaan op het belang van de bescherming van bedreigde dieren. Wetenschappers voorspellen dat in 2025 een miljoen diersoorten die we nu kennen, zullen zijn uitgestorven als we niets doen om hen te beschermen. De ijsbeer, neushoorn en de gorilla zullen verdwijnen en de dodo achterna gaan. Maar stel dat er 100 bedreigde dieren op de wereld waren, wist je dat 24 van hen vissen zijn?  De voorspelling is dat er in het jaar 2050 meer plastic in de oceanen zit dan vis, maar gelukkig kunnen we met zijn allen ervoor zorgen dat we minder plastic gebruiken en het plastic dat we wel gebruiken, kunnen inleveren om te recyclen. Ondanks de serieuze boodschap die het boek overdraagt, is het boek geenzins een deprimerend boek. De aantrekkelijke vormgeving van het boek en de begrijpelijk gemaakte informatie, zullen juist voor veel leesplezier zorgen bij de kinderen - en waarschijnlijk ook veel rekenplezier.

 

 

Wil je de informatie uit dit boek verwerken in een cirkeldiagram? Download dan dit werkblad:

Als Er 100 Dieren Op De Wereld Waren
PDF – 155,7 KB 74 downloads