Voorlezen

Gepubliceerd op 7 februari 2022 om 18:08

Er is waarschijnlijk geen enkele leerkracht te vinden, die het belang van voorlezen thuis en in de klas, in twijfel trekt. Wanneer je voorleest, luistert een kind immers naar taal, waardoor het taalzicht van het kind zich ontwikkelt. Denk aan de manier waarop zinnen opgebouwd worden en de grammatica die daarbij hoort. Boekentaal is immers anders dan onze spreektaal. Door het voorlezen wordt ook de woordenschat van kinderen vergroot. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al op jonge leeftijd voorgelezen worden, sneller hun taalvaardigheid ontwikkelen en later zelfs minder moeite hebben met spellen en begrijpend lezen. Door zich in te leven in de personages uit de boeken, leren kinderen ook hun emoties beter herkennen en begrijpen. Allemaal super voordelen natuurlijk, maar als moeder las ik vooral voor omdat het een fijn moment samen was en een rustige afsluiting van de dag. Als juf lees ik voor om de kinderen te laten ontdekken dat er echt heel erg veel verschillende boeken zijn en hoop ik dat ze geprikkeld worden om zelf te gaan lezen.

Eén van de belangrijkste voordelen van voorlezen of lezen in het algemeen, is de stimulatie van de verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht is het in de geest kunnen voorstellen van zaken, situaties en gebeurtenissen, waarbij het empathisch vermogen een belangrijkrijke rol speelt. Door voor te lezen, leren kinderen zich in te leven in de personages en leren ze een nieuwe wereld kennen, waardoor de fantasie geprikkeld wordt. Ik heb vroeger heel wat uren gefantaseerd over hoe het zou zijn om in Villa Kakelbont te wonen met een aap en een paard.

Een begrip dat je tegenwoordig veel hoort is in de kleuterklas, is interactief voorlezen. Bij interactief voorlezen lees je voor volgens een stappenplan en daag je de kinderen uit om hun mondelinge spraak te oefenen. Je introduceert het verhaal, bekijkt de kaft met de kinderen en laat de kinderen voorspellen waar het verhaal over gaat. Tijdens het voorlezen stel je vragen en leg je begrippen uit. Na afloop bespreek je het verhaal na. Je gaat na of de voorspellingen klopten, wat er precies gebeurde en in welke volgorde en wat de oplossing was van een eventueel probleem. Natuurlijk kun je deze stappen prima toepassen bij het voorlezen van een prentenboek, maar het is ook erg leuk om kinderen voor te lezen uit boeken die meer tekst en minder illustraties bevatten. Hiermee wordt het begrijpend luisteren en de verbeeldingskracht van de kinderen extra gestimuleerd!

 

 

Maar wat is nu een leuk voorleesboek om aan te schaffen? Bij uitgeverij Van Holkema & Warendorf is "Het Grote Voorleesboek" verschenen van Marianne Busser en Ron Schröder, met herkenbare en kleurrijke illustraties van Dagmar Stam en Marijke Duffhauss. Het boek is een mooi groot formaat hardcover en telt 122 verhaaltjes en gedichtjes die al eerder in andere boeken zijn verschenen. Dit boek is dus een bloemlezing en een feest van herkenning, want Liselotje, Haasje, Pietertje Pet, kaboutertje Jan, Knorrepotje, Koen en Lot, twee stoute eentjes en Fladdertje komen allemaal voorbij. De ene keer is het een verhaaltje van enkele pagina's, de andere keer een versje op rijm en juist de afwisseling maakt dit een erg leuk boek om uit voor te lezen en de kinderen kennis te maken met de verschillende personages van Marianne Busser en Ron Schröder. Wist je dat ze samen inmiddels meer dan vierhonderdtwintig boeken en meer dan duizend liedjes geschreven hebben?

De onderwerpen die in "Het grote voorleesboek" aan bod komen, zijn zeer divers, maar ook telkens herkenbaar voor jonge kinderen. Als we kijken naar emoties, komt er een versje waarbij waarin de koning bang is van de geluiden op de gang; is olifantje somber, omdat zijn knuffel in de was moet; is egeltje Isabel verliefd en wordt er heel wat geplaagd door twee stoute eendjes en gemopperd door moeder eend. Ook een aantal feestdagen en een hoop schoolse zaken komen voorbij. Zo zoek Knorrepotje ronde dingen, telt Kareltje ballonnen, wijst Haasje cijfers aan en wordt er gebouwd met blokken en geknipt. Vooraan het boek is een duidelijke inhoudsopgave opgenomen, maar achterin het boek, zijn een index opgenomen op onderwerp en een op karakter, wat het zoeken naar een toepasselijk verhaaltjes of versje erg makkelijk maakt, wanneer je in de klas even een paar minuten over hebt. Al met al, is dit boek een aanrader voor elke kleuterjuf en -meester, want het is een vrolijke bundel om elke dag uit voor te lezen.

 

 

Verder lezen?