Tijdvak 4: steden en staten (de Middeleeuwen)


Jeroen Bosch: een creatieve les en begrijpend lezen:


PowerPoint presentatie:

Voor het DaVinci thema 'De wereld in de toekomst' heb ik een aantal materialen uitgewerkt voor mijn eigen groep. In de PowerPoint presentatie zijn 2 leekrachtgebonden lessen opgenomen: de eerste gaat over het ontstaan van steden in de middeleeuwen en de tweede gaat over de eerste trein in Nederland, De Arend De uitleg bij de dia's staat in het document dat je via de knop kunt downloaden.

Uitleg Powerpoint Ontstaan Van Steden In De Middeleeuwen En De Arend 1
Word – 25,9 KB 203 downloads